Inwoner Drenthe heeft veel meer natuur dan Zuid-Hollander

De provincie Drenthe heeft per inwoner de beschikking over 895 vierkante meter natuur en bos, terwijl dat voor een inwoner van Zuid-Holland slechts 57 vierkante meter is.

Dat betekent dat een inwoner van Drenthe de beschikking heeft over 15 maal zoveel natuurterrein als een inwoner van Zuid-Holland, die het slechtst bedeeld is. Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het grondgebruik. Vooral het bebouwde gebied neemt steeds meer grondoppervlak voor zijn rekening. Tussen 1989 en 1993 groeide het bebouwde gebied met 14.400 hectare, grofweg de gezamenlijke oppervlakte van Ameland en Terschelling. Het bebouwde gebied maakt nu ongeveer 9 procent uit van de totale Nederlandse grond. Bijna 64 procent van de grond is nog in gebruik voor agrarische doeleinden, maar het neemt wel sterk af. Sinds 1981 is ongeveer 85.000 ha onttrokken aan de landbouw, wat overeenkomt met een oppervlakte van tweemaal de Noordoostpolder. Daar staat overigens tegenover dat in dezelfde periode in de Flevopolder 42.000 ha nieuw landbouwgrond in gebruik is genomen. Sportterreinen beslaan ook een steeds groter grondgebied.