Gegevens vrij over voorlopig vrijgelaten misdadigers Virginia

WASHINGTON, 15 JULI. Misdadigers die voorwaardelijk uit de gevangenis zijn vrijgelaten, hoeven er in de Amerikaanse staat Virginia niet meer op te rekenen dat ze een nieuw leven kunnen beginnen zonder dat de buren hun verleden kennen. Sinds vorige week kan elke inwoner van Virginia voor vijf dollar een lijst opvragen waarop alle voorwaardelijk vrijgelaten misdadigers staan die in zijn buurt wonen.

Naam, adres en geboortedatum van de misdadiger staan erop, en ook het gepleegde misdrijf en de datum waarop de voorwaardelijke straf voorbij is.

Zo'n vierhonderd mensen hebben de afgelopen week om dergelijke informatie over hun buurtgenoten verzocht. Behalve een lijst van de misdadigers in het gebied van de eigen postcode, kan men ook - voor 37,50 dollar - de complete lijst met namen, adressen, etc. krijgen van alle 10.000 voorwaardelijk vrijgelatenen in de hele staat. Plegers van geweldsmisdrijven en verkrachtingen staan erop, maar ook wie veroordeeld is voor bijvoorbeeld diefstal, drugsbezit, fraude en rijden onder invloed.

Niet iedereen is gelukkig met de nieuwe wet. Onder de voorwaardelijk vrijgelaten misdadigers heerst de vrees dat het voor hen nu veel moeilijker wordt weer in de maatschappij opgenomen te worden. Ze zien vrijgave van hun gegevens als extra straf en inbreuk op hun privacy. Anderen voorzien dat mensen straks geen rustige moment meer hebben wegens de informatie die ze bezitten over iemand die twee straten verder woont. En huiseigenaren en makelaars vragen zich af wat de gevolgen zijn voor de waarde van onroerend goed als openbaar bekend wordt dat er een misdadiger in de buurt woont. “Zullen makelaars wettelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden als ze nalaten dat soort informatie mee te delen aan de koper van een huis”, vroeg een makelaar zich gisteren af in The Washington Post.

De nieuwe wet in Virginia sluit aan bij de landelijke, zogenoemde Wet van Megan, die in mei door president Clinton is getekend. Die wet is genoemd naar een zevenjarig meisje Megan Kanga, uit New Jersey, dat vermoord is door een buurtgenoot die - naar later bleek - voorwaardelijk was vrijgelaten na een gevangenisstraf voor ontucht met kinderen.

De Wet van Megan bepaalt nu dat buurten (scholen, vrouwenhuizen, kinderkampen) ingelicht moeten worden als er zich een veroordeelde van een seksueel misdrijf vestigt.

In enkele staten worden over de rechtmatigheid van de wet nog rechtszaken gevoerd, maar in de meeste staten functioneert het systeem al.

Virginia is nog een stapje verder gegaan, door inzage te geven in de gegevens van álle misdadigers die veroordeeld zijn en voorwaardelijk vrijgelaten. Behalve particulieren hebben ook buurtwachten veel belangstelling voor de informatie.