FORTUNE

Halverwege de jaren tachtig twijfelde niemand eraan waar de Olympische Spelen in 1996 zouden worden gehouden. Dat moest natuurlijk Athene worden, de Griekse stad waar de Olympiade honderd jaar geleden nieuw leven werd ingeblazen. Fortune reconstrueert waarom de keus uiteindelijk op Atlanta viel.

In de eerste plaats vanwege de stad zelf, een perfect produkt van de Sunbelt-mythe: een plek waar de combinatie van visionair leiderschap en onbaatzuchtigheid alles mogelijk maakt. En in de tweede plaats, aldus Fortune, dankzij het even gewone als geniale duo Billy Payne en Andy Young, dat erin slaagde Antlanta's zwakke kanten (armoede, criminaliteit en een laag opgeleide en slecht gehuisveste bevolking) om te smeden tot een sterk argument. Payne en Young verkochten Atlanta als een Derde-Wereldstad, als de hoofdstad van Afrikaans Amerika, als, in feite, de enige Afrikaanse stad die kandidaat was voor de Spelen. Zo hielpen de vele stemmen van de Afrikaanse landen Atlanta aan de Olympiade.