Bossi: onafhankelijkheid 'Padania' op 15 september

ROME, 15 JULI. De Italiaanse separatistische Lega Nord wil op 15 september de onafhankelijkheid uitroepen van Padania, zoals de partij het noorden van Italië heeft omgedoopt.

Het is een nieuwe stap in het proces van radicalisering dat partijleider Umberto Bossi is begonnen na de verkiezingen van april. De Lega dreigt bekneld te raken tussen het rechtse en linkse blok. Om gehoord te blijven worden stelt Bossi zich steeds harder op, daarbij inspelend op de wijdverbreide onvrede in het noorden over inefficiënt overheidsbestuur en een gecompliceerd belastingstelsel.

Na een bijeenkomst zaterdag van het zogeheten parlement van Padania, bestaande uit parlementariërs en kaderleden van de Lega, kondigde Bossi een grote manifestatie aan. “De vijftiende september zal de dag van de onafhankelijkheidsverklaring van Padania zijn,” zei Bossi. “Op die dag zal het hoogste orgaan van onze beweging, dit parlement, de onafhankelijkheidsverklaring van Padania activeren. Het zal een bepaalde termijn vaststellen, mogelijk een jaar, om tot onafhankelijkheid te komen. Daarna zal Padania vrij zijn.”

Bossi zei ook dat vanaf Venetië een keten van mensen zal worden gevormd langs de rivier de Po om ongeveer de grenzen van Padania aan te geven. Het zou een groot succes zijn als dat lukt, want de Po is 650 kilometer lang.

“Wij zullen net als Gandhi doen”, zei Bossi. “Onze beweging is niet gewelddadig, maar geen enkele kracht ter wereld kan tegenhouden wat het volk wil.” Maar bij tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen een paar weken geleden bleek de Lega terrein aan het verliezen te zijn.

Een van de felste tegenstanders van Bossi, Gianfranco Fini, leider van de ex-neofascistische Nationale Alliantie, wil, ook op 15 september, een grote tegendemonstratie organiseren. Hij wil daarmee laten zien dat de meeste Noorditalianen tegen Bossi's roep om afscheiding zijn.

De Italiaanse premier, Romano Prodi, heeft tot nu toe het verbale geweld van de Lega Nord voornamelijk genegeerd. De premier hoopt door hervorming van de overheidsbureaucratie de bodem onder het protest van Bossi weg te slaan.

De Lega Nord heeft begin juni een eigen 'regering' geformeerd en speelt al een aantal maanden parlementje in Mantua, de 'hoofdstad' van Padania.

    • Marc Leijendekker