Banen kopen

IN ZUID-WALES komt een vestiging van een groot Zuidkoreaans elektronicaconcern die ruim zesduizend banen zal scheppen in dit economische achterstandsgebied. Met de fabriek voor chips en consumentenelektronica is een investering gemoeid van 1,7 miljard pond (4,5 miljard gulden). Wales heeft de Zuidkoreanen aangetrokken met een subsidie van 200 miljoen pond, ongeveer 30.000 pond (80.000 gulden) per arbeidsplaats.

Groot-Brittannië is succesvol in het aantrekken van buitenlandse investeerders, goed voor bijna veertig procent van alle buitenlandse investeringen in de Europese Unie (EU). De Britten wijzen in dit verband graag op hun afwijzing van het sociale handvest van de EU, dat minimale sociale standaards oplegt. Maar niet minder belangrijk is de Britse subsidiebereidheid. In Groot-Brittannië kunnen subsidies oplopen tot driekwart van het investeringsbedrag. Nederland, ter vergelijking, is veel minder kwistig met subsidies. Die kunnen, alle regelingen bijeengenomen, maximaal op twintig procent van de investering uitkomen.

Nederland probeert buitenlandse investeerders te lokken met specifieke fiscale voordelen, met algemene regelingen en met een aparte investeringspremieregeling voor de noordelijke provincies. Volgens Nederlandse zegslieden vormt de financiële component slechts één van de afwegingen voor buitenlandse investeerders bij de keuze van een vestigingslocatie in de EU.

DE EU STELT regels aan de omvang van de steun die geboden mag worden om buitenlandse bedrijven aan te trekken. Maar die regels zijn ondoorzichtig en de naleving ervan valt moeilijk af te dwingen. In Wales is geen sprake meer van regionale steun, maar van het kopen van banen met Brits belastinggeld. Dat draagt niet bij tot het gelijke speelveld in de Europese interne markt.