Walkman gevaar in het verkeer

HUIZEN, 13 JULI. Dragers van een walkman moeten worden gewaarschuwd dat zij gevaar lopen in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland (VVN) wil dat op walkmans een sticker komt met de tekst dat de koptelefoons beter niet in het verkeer kunnen worden gebruikt. VVN gaat daarover praten met fabrikanten en importeurs.

Aanleiding voor de actie zijn enkele recente verkeersongelukken. In Aalten overleed een 13-jarig meisje nadat zij onder de trein was gekomen. In Groningen raakte een 17-jarige jongen zwaar gewond toen hij werd aangereden door een stadsbus. Ook uit Rotterdam en Breda meldt VVN ongevallen waarbij haar inziens overduidelijk sprake was van risicovol walkmangebruik door lopende en fietsende jongeren. Uit eerder onderzoek van TNO, zo stelt VVN, blijkt dat slechts vier van de veertien scholieren met een walkman op een claxon op een afstand van tien meter kunnen horen.

Weliswaar zijn er, zo zegt VVN, geen cijfers bekend van het aantal ongevallen waarbij mensen zijn betrokken die een walkman op hadden, maar de vereniging zegt “zeker” te weten dat in de afgelopen jaren jongeren om het leven kwamen die een walkman op hadden. In de jaren tachtig voerde VVN al een beperkte campagne met folders en affiches om het publiek te waarschuwen voor de gevaren van de populaire walkmans, waarvan er per jaar naar schatting een miljoen worden verkocht. VVN verwijst ook naar het jaaroverzicht van de Nederlandse Spoorwegen. In 'Overwegen 1995' staat dat 101 botsingen plaats vonden waarbij 45 doden vielen en 32 ernstig gewonden. Ook de NS waarschuwt voor harde muziek die waarschuwingsbellen kan overstemmen.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zegt dat een wettelijk verbod op het gebruik van walkmans in het verkeer er niet in zit. “We doen een beroep op het verantwoordelijkheidsbesef van de weggebruikers”, aldus een woordvoerder.

Bij Sony, een van de belangrijkste producenten van walkmans, klinkt over de telefoon het wachtmuziekje: “You'll have to walk this road with me.” De woordvoerder van het bedrijf noemt de waarschuwingsactie van VVN “een goed plan”, maar acht een sticker op het apparaat niet nodig. “Een waarschuwing zit al in de gebruiksaanwijzing en verder is het een zaak van je gezond verstand gebruiken.”