Sterfboek

In NRC HANDELSBLAD van 6 juli wordt gemeld dat de boekhandels een proces willen aanspannen tegen mevrouw Hermans, weduwe van de vorig jaar overleden schrijver W.F. Hermans. Inzet is het 'Sterfboek' dat door de WFH-verzamelkrant is uitgegeven en waarin brieven, tekeningen en documenten van WFH zijn opgenomen.

Volgens de weduwe is voor deze publicatie “geen enkele toestemming verleend”. Dat is een aperte leugen.

WFH heeft meer dan eens, ook in een interview met Jacob Moerman van de 'Groningse Courant', te kennen gegegeven dat na zijn dood wat hem betreft allerlei (biografische) documenten gepubliceerd mochten worden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. WFH heeft dat meer dan eens tegen mij gezegd in bijzijn van drie getuigen, die dit in een getuigenverklaring hebben vastgelegd.

    • Tonnie Luiken