Stellingen

De rij met minimale wachttijd bij loketten van de NS komt ongeveer overeen met de rij waarvan de som der leeftijden van de personen in de wachtrij minimaal is.

P. WAPPEROM, Technische Universiteit Delft

Gezien de overlast die deze categorie reizigers veroorzaakt is het logischer om kinderen beneden een bepaalde leeftijd meer, in plaats van minder, voor een plaatsbewijs in het openbaar vervoer te laten betalen.

M. NIEBOER, Rijksuniversiteit Groningen

Te vaak lijken principe-akkoorden uit te lopen op niets meer dan 'in principe'-akkoorden.

M.A. VERBRUGGEN, LU Wageningen Veel teksten van door volwassenen verzonnen kinderliedjes doen vermoeden dat wijsheid niet met de jaren komt.

S.L. ELFDÉ, LU Wageningen

Bij het spelen van tennis biedt het net de meeste tegenstand.

A.P.T. SMITS, Katholieke Universiteit Nijmegen

Culturele verschillen wijzen op menselijke overeenkomsten.

G.J. PIET, LU Wageningen

Voor een juiste en rechtvaardige uitspraak dient een rechter een oordeel te vellen met aanziens des persoons.

H.J.W. WIJSMAN, Universiteit van Amsterdam