Stellingen

De Fryske Akademie zal ongetwijfeld zeer verheugd zijn met haar opwaardering tot Rijksuniversiteit Leeuwarden (NRC HANDELSBLAD, 'Stellingen', 4 juli). Vooral in de concurrentieslag met Franeker is dat geen geringe opsteker.

    • E. Kats