Regels voor veilig vliegen verscherpt

DEN HAAG, 13 JULI. Het kabinet gaat scherpere regels stellen aan de veiligheid van de burgerluchtvaart. De groei van het luchtverkeer maakt aanpassing van het beleid nodig om het huidige niveau van veiligheid te kunnen handhaven.

Dit blijkt uit de nota Veiligheidsbeleid burgerluchtvaart van minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) waarmee de ministerraad gisteren heeft ingestemd.

Jorritsma wil vooral internationaal werken aan een harmonisatie van de veiligheidsregels. De eerste afspraken daartoe zijn overigens al eerder gemaakt in het internationale luchtvaartorgaan ICAO.

Een speciale “taskforce” moet in Nederland controles uitvoeren op vliegvelden om onveilige vliegtuigen tijdig te kunnen signaleren. Jorritsma wil bovendien het samenwerkingsverband van Europese luchtvaartautoriteiten (JAA) versterken, onder andere op het gebied van de handhavingsmogelijkheden. Ook de Europese luchtbeveiliging, Eurocontrol, verdient extra aandacht, aldus de minister.

De luchthaven Schiphol heeft eind 1995 al aangekondigd een speciaal meldpunt te openen waar particulieren en bedrijven, desnoods anoniem, gevaarlijke situaties bij vliegtuigen kunnen doorgeven. Ook lanceerde de luchthaven het plan om een speciaal systeem op te zetten waarin alle geconstateerde onveilige situaties worden bijgehouden. Op die manier wil het vliegveld registreren welke toestellen en welke maatschappijen geregeld problemen opleveren. Met name toestellen uit Oost-Europa en Afrika zouden nogal eens mankementen vertonen.

De uitvoering van de veiligheidseisen is in eerste instantie een zaak van de luchtvaartmaatschappijen zelf. De overheid stelt de regels vast en houdt toezicht. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil nu in overleg met de sector vaststellen op welke wijze de veiligheid kan worden verhoogd. Het gaat daarbij onder meer om de opleidingen voor vliegend personeel en verkeersleiders.

Ook wil Jorritsma dat het systeem van registratie en analyse van ongevallen en incidenten wordt verbeterd. Meldingen van incidenten zullen in de toekomst ook vertrouwelijk of met vrijwaring van sancties mogen worden ingediend. De minister hoopt zo een beter inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van dit soort incidenten.

Jorritsma kondigt ook een onderzoek aan naar de gevoelens van veiligheid en onveiligheid bij passagiers. Bovendien wordt de voorlichting over de veiligheid van de luchtvaart uitgebreid. De gedachten gaan uit naar een “loket luchtvaartveiligheid” waarbij burgers terecht kunnen met meldingen en vragen.

De bewindsvrouw wil verder nagaan of het nuttig is in het kader van de wettelijke aansprakelijkheid een verzekeringsplicht in te voeren voor luchtvaartbedrijven en sportvliegers. Hiermee zouden ongedekte financiële risico's kunnen worden vermeden.