Nederlandsche Bank verhoogt als eerste rentetarief

AMSTERDAM, 13 JULI. De Nederlandsche Bank verhoogt haar belangrijkste rentetarief voor de geldmarkt, de speciale beleningsrente, met 0,1 procent tot 2,7 procent. Daarmee is de Nederlandse centrale bank de eerste Europese centrale bank die in de huidige conjunctuurfase de rente verhoogt.

De stap is volgens handelaren vrijwel geheel genomen om de recente druk op de koers van de gulden weg te nemen, die de laatste weken veel terrein op de Duitse mark verloor. Deze week bereikte de gulden koersniveau's van boven 1,1230, de zwakste koers sinds augustus 1994. De neutrale koers die in Europees verband is afgesproken ten opzichte van de mark is overigens met 1,12673 gulden per D-mark nog ver weg, waarmee de gulden ondanks de recente verzwakking nog steeds sterk ten opzichte van de mark noteert.

Eerder won de Nederlandse munt in de loop van dit jaar juist sterk aan kracht ten opzichte van de Duitse mark, tot koersen rond 1,1160 gulden per mark in mei. De Nederlandsche Bank verlaagde toen meermalen de geldmarktrente, los van de Duitse centrale bank, de Bundesbank, om de Nederlandse munt niet te veel te laten stijgen.

De Bundesbank houdt de Duitse beleningsrente al sinds februari onveranderd op 3,3 procent. De jongste renteverlaging van De Nederlandsche Bank werd in mei doorgevoerd. Toen ging de rente van 2,7 procent naar 2,6 procent en kwam zo op een recordverschil van 0,7 procent ten opzichte van Duitsland. Later kwam de gulden sterk onder druk te staan, mede door enkele grote guldentransacties via de Duitse mark. Ook de teruglopende inflatie in Duitsland, tot 1,4 procent terwijl de Nederlandse inflatie juist steeg tot boven de 2 procent, droeg bij aan de ommekeer in het sentiment rond de gulden. De marktrente op de gulden was de laatste weken gestegen tot boven 3 procent, waardoor De Nederlandsche Bank het beleningstarief volgens handelaren niet op een niveau van 2,6 procent kon handhaven en wel omhoog moest.

De Nederlandsche Bank liet gisteren doorschemeren dat de renteverhoging volledig gericht is op de koers van de gulden, en dat ze latere verlagingen niet uitsluit. Die hangen af van het monetaire beleid dat de Bundesbank voert. Analisten zijn verdeeld over de mogelijkheid dat het in deze fase van de conjunctuur nog tot een Duitse renteverlaging komt. Hoge functionarissen van de Bundesbank lieten zich deze week terughoudend uit over de kans op een lagere rente. Over twee weken vergadert de Bundesbank voor de laatste maal voor het zomerreces over het Duitse monetaire beleid. De uitslag van de groei van de Duitse geldhoeveelheid in juni, die dan bekend is, zal bij de besluitvorming een grote rol spelen. Blijkt de geldgroei hoger dan 10 procent, dan is een verdere Duitse renteverlaging vrijwel zeker van de baan.