Meeste klachten gaan over vliegtuigen die niets verkeerds doen; Harde kern klaagt over Schiphol

AMSTERDAM, 13 JULI. “Als je nou alleen al vanmorgen rekent dat er vijftig overkwamen. Die kan ik niet allemaal bijhouden.” Daarom heeft T. van der Crommert gisterochtend maar de helft genoteerd van alle vliegtuigen die over Heemskerk trokken en hem hinderden. Ondanks deze beperking is Van der Crommert in 1995 met afstand de grootste klager over vlieglawaai geworden.

Hij heeft vorig jaar 3.313 klachten naar de Commissie Geluidhinder Schiphol gestuurd en staat daarmee aan kop in de top-tien die op het kantoor van de commissie zorgvuldig wordt bijgehouden.

En de enige reden dat de commissie geluidhinder in 1994 niet meer dan 167 klachten uit Heemskerk kreeg, is dat Van der Crommert toen niet alle klachten 'volgens de voorschriften' had ingediend. Van den Crommert: “Maar ik heb in dat jaar minstens evenveel geklaagd als in 1995.”

Gisteren maakte de commissie, waarin onder meer de luchthaven, omwonenden, de provincie Noord-Holland en de milieufederatie zijn vertegenwoordigd, haar jaarverslag over vorig jaar bekend. Het aantal klachten neemt nog altijd toe, bijna 113.000 waren dat er het afgelopen jaar 1995. Maar in 1995 is voor het eerst het aantal personen dat klaagt afgenomen.

“Er is een harde kern die steeds meer inlevert”, concludeert J. van der Pluijm van de commissie. Niet allemaal even royaal als Van der Crommert, maar de 'frequente' klagers waren elk toch nog goed voor gemiddeld 132 meldingen. Veertig procent van alle klachten over de geluidhinder die Schiphol veroorzaakt was in 1995 afkomstig van 328 mensen.

Over geen enkel internationaal vliegveld wordt zo veel geklaagd als over de Nederlandse luchthaven Schiphol, zegt Van der Pluijm. “Vliegvelden als Wenen, Heathrow, Manchester en Orly hebben ook klachtencommissies. Daar is het aantal meldingen substantieel minder dan in Nederland. Laten we zeggen een factor twintig minder.”

Negentig procent van de klachten gaan over vliegtuigen die reglementair volgens Van der Pluijm eigenlijk niets verkeerd doen, zoals bijvoorbeeld over het gebruik van de aanvlieg- of uitvliegroutes. “Dat is zuur”, zegt ze. “Daar kunnen we niet veel aan doen. Deze klagers zijn te vergelijken met mensen die klagen over een snelweg die bij hun huis ligt: ze kunnen wel last van het verkeer hebben, maar dat verkeer valt niets te verwijten.”

Meldingen die echter op onreglementair gebruik duiden, zoals vliegtuigen die te laag overgaan of te veel lawaai maken, geeft de commissie door aan de luchthaven, die op haar beurt de betreffende maatschappij kan aanschrijven. Er zijn nog geen wettelijke sancties tegen onreglementair gebruik van vliegroutes. Naar verwachting zal het kabinet zulke sancties in oktober afkondigen.

Zelfs als de vliegtuigen volgens de voorschriften over Heemskerk trekken, zoals Van der Pluijm zegt, hoeft de hinder er volgens haar niet minder om te zijn. “Die is subjectief.” En Van der Crommert is ondanks zijn record niet in zijn eentje verantwoordelijk voor de atypische concentratie op de klaagkaart rond Schiphol. De meeste klachten komen, zoals mag worden verwacht, uit de directe omgeving van de startbanen. Heemskerk ligt daar wat verder vandaan, maar de laatste jaren is de overlast er volgens bewoners en gemeente toegenomen.

Als Schiphol er, zoals het kabinet wil, een vijfde baan bijkrijgt, zal de hinder in het noorden van de IJmond nog erger worden. Die komt namelijk parallel aan de Zwanenburgbaan te liggen en leidt de toestellen over Heemskerk.

    • Bas Blokker