Medicijndistributie minder; OPG strijdt met producent over tarieven

ROTTERDAM, 13 JULI. Tussen de OPG, Nederlands belangrijkste groothandel in geneesmiddelen en een aantal farmaceutische bedrijven, waaronder het Amerikaanse bedrijf MSD is een diepgaand conflict ontstaan over de groothandelsmarges.

De OPG, een coöperatie van Nederlandse apothekers heeft de afnemers laten weten het assortiment aan medicijnen van met name MSD tijdelijk te zullen beperken en minder frequent te zullen leveren. OPG zegt zelfs niet uit te sluiten op termijn te stoppen met het distribueren van produkten van MSD als de fabrikant niet terugkomt op het besluit de marge eenzijdig te verminderen. Volgens een woordvoerder van OPG heeft MSD de marge met veertig procent gereduceerd.

De OPG waarschuwt ervoor dat deze maatregelen ook voor de patiënt 'merkbaar' zullen worden. Bovendien kan het conflict leiden 'tot een fundamentele herziening van de groothandelsfunctie van OPG'.

Niet bekend

Volgens een woordvoerder van het in Haarlem gevestigde MSD is het bedrijf al enige tijd in gesprek met de drie belangrijkste, volgesorteerde groothandels in Nederland. Naast OPG zijn dat Brocacef en Interpharm.

De groothandels leggen gemiddeld zeventien procent marge op de af-fabrieksprijzen. MSD vindt die marge te hoog en wil dat tarief gaan splitsen. “Wij bieden dus voor de pure logistiek - het leveren van onze produkten aan de apotheek - een bepaald bedrag dat gerust heel riant mag worden genoemd. Daanrnaast willen we zelf bepalen of we gebruik maken van andere diensten van de groothandel, die tot nu toe in het tarief zijn opgenomen. Dat zogenoemde 'pluspakket' betreft bijvoorbeeld gegevens over de omloopsnelheid van bepaalde voorraden en andere informatie, die de groothandel kan verstrekken, maar niet bepaald tot zijn kerntaken behoort. Over wat wij nog willen afnemen van dat pluspakket dachten we nog in onderhandeling te zijn,” aldus de woordvoerder van MSD.

Blijkens de brief van OPG aan de apothekers houdt de groothandel het er op dat MSD zich tot de stap genoodzaakt ziet door de invoering van de Wet Geneesmiddelenprijzen, die sinds 1 juni van kracht is. Fabrikanten hebben daardoor hun prijzen in Nederland met gemiddeld twintig procent moeten laten zakken.

    • Bram Pols