'Literaire bladen niet veel zaaks'

AMSTERDAM, 13 JULI. Het Literair Produktiefonds is slecht te spreken over het nivau van de literaire tijdschriften in Nederland. Dat blijkt uit de herziene versie van het Rapport Literaire Tijdschriften dat deze week is is vrijgegeven.

Het Fonds laat zich daarin niet alleen kritisch uit over de bladen Maatstaf en Hollands Maandblad die volgend jaar hun subsidie kwijtraken, maar ook over tijdschriften die volgend jaar nog wel voor subsidiëring in aanmerking komen. De meeste zouden kwalitatief te kort schieten en een dalende lijn vertonen.

In het nu vrijgegeven rapport wordt grondig afgerekend met het idee dat Nederland zoveel goede literaire tijdschriften heeft. De enige bladen die er mee door kunnen zijn De Gids en Raster. Over De Gids schrijft het Fonds dat het blad 'eruit springt' door de brede interesse ('ook maatschappelijk gezien'), de zorgvuldige redactievoering, de indeling en de kwaliteit van de bijdragen. In Raster ontwaart het Fonds een stabiel, 'kritisch', op kwaliteit gericht beleid.

Over het afgewezen Hollands Maandblad schrijft het rapport dat het 'wel eens' goede bijdragen bevat maar te veel dat 'weinig verrassend' is. Het zou er niet in slagen beter te worden en van 'spraakmakendheid' zou geen sprake zijn. Over Maatstaf merkt het fonds op dat het de beoordelende commissie alweer heeft teleurgesteld. De kwaliteit van de afleveringen is wisselend, maar wordt over het geheel steeds minder. Het fonds ergert zich er aan dat een redactiewijziging die voor 1995 was aangekondigd, niet is doorgevoerd en constateert een 'niet zorgvuldige redactievoering'.

Het blad Optima, dat nog wel gesubsidieerd wordt, heeft volgens het fonds ook duidelijk minder kwaliteit dan voorheen. Het blad publiceert minder 'veelbelovende schrijvers' en de redactie lijkt minder streng te selecteren en te redigeren. Over Parmentier schrijft het rapport dat het in zijn opzet te kort is geschoten. Het zou zelfs niet als een 'verrijking' van het tijdschriftenbestand beschouwd mogen worden.

Over De Revisor dat ooit een van de beste bladen van Nederland was, is het fonds nog steeds niet juichend, al is men nu wel 'minder bezorgd' dan bij een vorige beoordeling. Het zou een 'broedplaats van nieuwe literaire ideeën' zijn geworden waarvan de redactievoering weer enig vertrouwen wekt.

Van Tirade, waarover het fonds een definitief oordeel in verband met een redactiewisseling heeft opgeschort, schrijft het rapport dat het nog altijd veel waardering verdient. Het fonds vindt echter wel dat het in 1995 minder kwaliteit dan in 1993 en 1994 heeft gehad, 'met name voor proza'. De Tweede Ronde zou zich volgens het Fonds op zijn beproefde formule moeten bezinnen. Er zou een te groot kwaliteitsverschil bestaan tussen de vertaalde bijdragen en het oorspronkelijke Nederlandse proza in het blad.

Het Produktiefonds had de summiere subsidiebesluiten voor de tijdschriften al in mei gepubliceerd. Een beoordeling van de bladen bleef toen echter uit privacy-overwegingen achterwege.

    • Reinjan Mulder