Krajicek

Het is meer dan logisch dat NRC HANDELSBLAD (8 juli) op de voorpagina aandacht besteedt aan de overwinning van Richard Krajicek: de eerste Nederlander ooit die de Wimbledon-finale heeft gewonnen.

Het wordt echter bedroevend als ik moet lezen dat er in dit artikel, vergezeld van een kleurenfoto, met geen woord wordt gerept over zijn prestaties, doch slechts wordt ingegaan op het reusachtige 'fortuin' dat Krajicek in de wacht heeft gesleept.

Kennelijk geschreven vanuit dezelfde gedachten als die van een aantal Kamerleden en andere overheidsdienaren: er moet een stokje worden gestoken voor ruime financiële tegemoetkomingen à la Van Randwijck en anderen.

Een typisch 'Hollandse' burgerlijk-moralistische houding die op den duur zal leiden tot slechtere of in het geheel geen prestaties, daar het in Nederland langzamerhand taboe wordt een ruime compensatie te ontvangen. Geen goede zaak.

    • C.E.M. Rasch