Koninklijke Shell

In NRC HANDELSBLAD van 2 juli kwalificeert u naar aanleiding van een artikel in het Amerikaanse zakenblad Fortune de Koninklijke/Shell als een Brits-Nederlands concern.

Sinds mensenheugenis vermeldt het jaarverslag van dit bedrijf dat de verhoudingen Nederland : Engeland binnen het concern 60 : 40 zijn, wat betekent dat het hier een Nederlands-Brits concern betreft. Velen maken die fout. Echter niet de internationale bladen zoals NZZ, Financial Times, The Economist en Fortune.

    • W. Singer Ra