Kok gekant tegen latere pensionering

DEN HAAG, 13 JULI. Premier Kok wijst een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 tot 67 jaar van de hand. De premier hield vast aan deze opvatting tijdens de persconferentie na afloop van de ministerraad.

Kok reageerde desgevraagd op een deze week gepubliceerd rapport van de werkgeversvereniging VNO-NCW waarin een pleidooi wordt gehouden om de pensioengerechtigde leeftijd met twee jaar te verhogen om zo de financiering van het ouderdomspensioen in de toekomst veilig te stellen van de hand.

Het kabinet wil de hoogte van de WAO-premie na 1997 aan een maximum-waarde binden. De verwachte tekorten bij de financiering van het ouderdomspensioen worden betaald uit de belastingen. De werkgevers wijzen deze maatregel van de hand omdat het tot hogere arbeidskosten zou leiden en een negatief effect heeft op de groei van de werkgelegenheid.

Volgens de premier is er in de fiscale sfeer ruimte om het 'AOW-gat' te financieren omdat het financieringstekort van het rijk afneemt. Dit leidt tot lagere rente-uitgaven en deze financiële middelen zouden gebruikt kunnen worden voor de AOW.

De regeringsfracties PvdA en D66 steunen het kabinetsvoornemen om tekorten bij de AOW uit de belastingen te betalen. De VVD-fractie wijst dit kabinetsvoornemen van de hand. In hun verkiezingsprogramma van twee jaar geleden brak de VVD al een lans om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen tot 67 jaar. PvdA en D66 zijn een fel tegenstander van dit VVD- en werkgeversstandpunt.