Jarosiet

In de krant van 26 juni stond een bericht over de zinkfabriek in Budel die met sluiting bedreigd wordt. Hierin stond een aantal onjuistheden.

Zo wordt er in het bericht ten onrechte de indruk gewekt dat jarosiet giftig is. Zuiver jarosiet is een relatief onschuldige ijzerverbinding. Echter, de 'jarosiet' die als bijprodukt bij de produktie van zink vrijkomt bevat een aantal metaalverbindingen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu.

Verder wordt in het bericht gemeld dat jarosiet niet te verwerken is. Jarosiet is wel degelijk te verwerken, maar de verwerkingskosten zijn zo hoog dat het de zinkproduktie onrendabel zou maken.

Volgens het bericht zou Budel Zink overschakelen op een ander produktieproces waarbij geen jarosiet meer vrijkomt. Budel Zink echter probeert de produktie van 'jarosiet' te reduceren door grondstoffen te kopen die een laag ijzergehalte hebben. De Australische mijn die deze concentraten moet gaan produceren wacht nog op overeenstemming met enkele aboriginal groeperingen, om geëxploiteerd te kunnen worden.

    • Ir. P.J.M. Ammerlaan