In strafzaak tegen 'koningskoppel'; Kroongetuige eist vijf miljoen dollar

ANTWERPEN, 13 JULI. De kroongetuige in het strafproces tegen het koningskoppel van de Haarlemse politie, Langendoen en Van Vondel, eist een vergoeding van 5 miljoen dollar voor een optreden in de strafzaak tegen de twee rechercheurs.

De kroongetuige, de 'sapman', zegt dat hij twee maanden geleden van Van Vondel te horen heeft gekregen dat hij wordt vermoord indien hij in het proces belastende verklaringen aflegt over de Haarlemse CID'ers. Zij investeerden volgens de rijksrecherche miljoenen guldens in een sapfabriek in Ecuador, die diende als uitvalsbasis voor een transportlijn naar Nederland.

De Haarlemse CID'ers, die tienduizenden kilo's softdrugs in het vrije verkeer lieten verdwijnen om in misdaadbendes te infiltreren, hebben volgens de parlementaire enquêtecommissie-Van Traa meinedige verklaringen afgelegd over de miljoenenbetalingen aan de 'sapman'. Zij zullen daarvoor worden vervolgd door de Haagse officier van justitie mr. F.P.M. Slits. De in België wonende en werkende sapman heeft het openbaar ministerie laten weten dat hij alleen komt getuigen in het strafproces als justitie hem een kroongetuigeregeling aanbiedt. De sapman - die dag en nacht wordt bewaakt door de rijkswacht - eist voor zichzelf, zijn vrouw en vijf kinderen een nieuwe identiteit en veilige verblijfplaats in het buitenland. In een brief van 17 juni schrijft Slits dat justitie niet bereid is tot “een materiële invulling van uw veiligheidseisen”.

Justitie schrijft dat indien de 'sapman' niet getuigt in de strafzaak, men gebruik zal maken van de 120 pagina's aan verklaringen die de limonadeproducent vorig jaar tegenover de rijksrecherche heeft afgelegd over het opereren van de Haarlemse politie. Ook de vrouw van de sapman wordt door justitie gesommeerd mee te werken in de strafzaak. “Men dreigde mijn vrouw gisteren zelfs te dwingen een verklaring af te leggen bij een Belgische onderzoeksrechter als ze weigert naar Nederland te komen”, aldus de sapman. Zelf zegt hij te horen te hebben gekregen dat hij zal worden gegijzeld als hij niets zegt. Slits zegt desgevraagd geen reactie te willen geven omdat hij door de vragen “overdonderd is”.

De sapman zegt nooit te hebben begrepen wat de herkomst is van de miljoenen guldens die de Haarlemse politie hem de afgelopen jaren heeft toegestopt voor investeringen. Het waarschijnlijkst is volgens hem dat de Haarlemse politiemensen betaald kregen door een buitenlandse inlichtingendienst. De sapman is boos op Van Traa en de rijksrecherche die selectief gebruik zouden hebben gemaakt van zijn verklaringen door positieve opvattingen over Van Vondel onvermeld te laten. De advocaat van Van Vondel, Spong, noemt het gezien de goede relatie tussen Van Vondel en de sapman “onwaarschijnlijk dat iemand uit de kring van Van Vondel hem zou willen vermoorden. Ik krijg de indruk dat de sapman zich eerder bedreigd voelt door justitie.”

    • Marcel Haenen
    • Tom-Jan Meeus