Fout

Het is te begrijpen dat de heer G.J. van Dam (in de brievenrubriek van 29 juni) het oordeel over zijn vader prof.dr. J. van Dam, vermeld in de boekenbijlage van 22 juni, poogt te verzachten. Ik stel daar mijn herinnering tegenover. Toen Jan Romein met een aantal collega's door de bezetter was opgepakt en naar het concentratiekamp Amersfoort vervoerd, zei prof. Van Dam op het college gotisch die week, dat we ons daar maar niet druk over moesten maken.

Immers in iedere oorlog vallen slachtoffers net als bij een natuurramp. We moesten maar denken dat zijn collega's door storm of bliksem waren getroffen. Ik zei toen tegen een jaargenoot, Rob Cijfer, die naast mij zat, dat Van Dam dan ook maar met bijltjesdag moest denken dat hij door de bliksem was getroffen als hij een bijl op zijn kop zou krijgen. Dat het Rob Cijfer was tegen wie ik dit zei, herinner ik mij, omdat hij kort voor de bevrijding door de Duitsers is gefusilleerd. Het was het laatste college van Van Dam dat ik heb willen bijwonen.

    • F. Lulofs