Akkoord over bijdrage flitstrein

DEN HAAG, 13 JULI. Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) en de Belgische minister van Vervoer, Daerden, hebben overeenstemming bereikt over de financiering van de hogesnelheidslijn (HSL) tussen Antwerpen en Rotterdam. Nederland zal 823 miljoen gulden bijdragen aan de aanleg van het Belgische deel van de flitstrein.

Vlaanderen en Nederland kwamen eerder overeen de HSL aan te leggen via het traject Breda-Antwerpen langs de snelweg E19 (in Nederland A16). Dit tracé loopt 17,5 kilometer langer over Belgisch grondgebied dan de Brusselse voorkeur: het Havenwegtracé.

Als voorwaarde voor instemming met het Nederlandse voorkeurstraject stelde de Vlaamse regering dat Nederland en de Belgische Spoorwegen (NMBS) de meerkosten zouden betalen.

Deze kosten zouden volgens Jorritsma's Vlaamse collega, Baldewijns, ongeveer 900 miljoen gulden bedragen; daar komen nog de kosten voor eventuele economische en milieuschade bovenop.

Nederland wilde in eerste instantie niet meer dan 700 miljoen gulden betalen. De NMBS liet weten dit bedrag te laag te vinden.

Het nieuwe bedrag van 823 miljoen gulden betekent dat het extra-tracé door België ruim 47 miljoen gulden per kilometer gaat kosten. Voor de HSL op eigen grondgebied trekt Nederland 73,5 miljoen gulden per kilometer uit.

De hogesnelheidslijn Amsterdam-Brussel-Parijs moet in 2005 klaar zijn. De reistijd tussen Schiphol en Rotterdam bedraagt dan 19 minuten, Rotterdam-Brussel 61 minuten en Brussel-Parijs 80 minuten. Er zal elk uur een snelle trein naar Parijs rijden. Den Haag krijgt in de spitsuren een aansluiting. Tussen Rotterdam en Amsterdam gaan twee keer per uur snelle binnenlandse treinen rijden.