Zelfstandige komt niet in ziekenfonds

DEN HAAG, 12 JULI.Minister Borst (Volksgezondheid) zal deze kabinetsperiode het ziekenfonds niet openstellen voor zelfstandigen met een klein inkomen. Daartoe zou ze het Ziekenfonds moeten ombouwen van werknemersverzekering tot een beperkte volksverzekering gebaseerd op inkomen.

Borst vindt dit vooralsnog een te forse ingreep. Dit blijkt uit een notitie die de minister naar het kabinet heeft gestuurd over veranderingen in de Ziekenfondswet.

De minister zal wel een aantal knelpunten oplossen die onder het vorige kabinet zijn ontstaan. De Tweede Kamer heeft er bij de bewindsvrouw herhaaldelijk op aangedrongen om ouderen met een klein pensioen, die zich in 1994 particulier moesten verzekeren, door een wijziging in de Ziekenfondswet weer op te nemen in het fonds. De Kamer wilde aanvankelijk dat Borst per 1 juli van dit jaar dit probleem zou oplossen.

Borst heeft nu voorstellen gedaan om ongeveer tweehonderdduizend ouderen met een klein pensioen in 1998 tot het ziekenfonds toe te laten. De ziekenfondsgrens voor ouderen zal daartoe van 31.450 gulden worden opgetrokken tot 38.300 gulden. Bij de ouderen die nu nog particulier verzekerd zijn, telt dan ook het inkomen uit vermogen en uit andere neveninkomsten mee. De 65-plussers behouden de mogelijkheid om particulier verzekerd te blijven als ze niet in het ziekenfonds willen. Mensen die eenmaal in het ziekenfonds zitten, zullen er op hun 65'ste niet meer uit hoeven treden.

Om de verhouding tussen particulier verzekerden en ziekenfondsverzekerden gelijk te houden, zullen naar schatting 220.000 werknemers uit het fonds moeten verdwijnen. Dit moet volgens Borst gebeuren door de ziekenfondsgrens voor werknemers, nu 59.700 gulden, niet langer te laten meestijgen met de gemiddelde prijsstijgingen.

De overhevelingsoperatie is financieel nadelig voor het ziekenfonds, omdat ouderen minder premie betalen en gemiddeld meer gebruik maken van de gezondheidszorg. Particulier verzekerden zullen een hogere solidariteitsbijdrage, de zogeheten MOOZ, moeten gaan betalen. Tegelijkertijd zal de premie die ze betalen om de risico's te dekken die verzekeraars lopen door ouderen te verzekeren, naar beneden gaan. Uiteindelijk zal de particulier verzekerde twintig tot dertig gulden meer moeten gaan betalen voor zijn verzekering.

Verder stelt Borst voor om een minimumpremie voor het ziekenfonds in te voeren. Nu zitten mensen met een klein baantje voor een zeer lage premie in het ziekenfonds. De vaste premie zal daartoe worden opgetrokken en de procentuele premie zal dan iets naar beneden gaan. Mensen onder de achttien jaar hoeven niet langer een vaste premie te betalen. Scholieren raken nu soms een groot deel van hun inkomen kwijt aan ziekenfondspremies.

Om mensen met een klein baantje en een rijke partner uit het ziekenfonds te weren wordt overwogen om ziekenfondsverzekerden die vermogensbelasting betalen niet langer tot het fonds toe te laten.

Borst overweegt nog om vanaf 1 januari 1997 een aantal ouderen tot het fonds toe te laten, dat zou het Rijk echter een bedrag van circa 500 miljoen kosten. De plannen van Borst worden in augustus door het kabinet besproken.