Woonwagenwet ingetrokken

DEN HAAG, 12 JULI. Het kabinet trekt de woonwagenwet in. Daarmee vervalt de garantie dat mensen die in een woonwagen zijn geboren of er bij voorbeeld ooit hebben gewoond, een woonwagen en een standplaats krijgen.