Wetsvoorstel: Stemrecht Provinciale Staten voor buitenlanders

DEN HAAG, 12 JULI. PvdA, D66 en GroenLinks willen dat buitenlanders die ten minste vijf jaar in Nederland verblijven, de mogelijkheid krijgen hun stem uit te brengen en verkozen te worden voor de Provinciale Staten. De drie fracties van de partijen in de Tweede Kamer hebben daartoe een initiatief-wetsvoorstel ingediend.

Genoemde groep buitenlanders heeft sinds 1985 alleen actief en passief stemrecht voor de gemeenteraad. Het gaat om ongeveer 300.000 mensen.

Het voorstel is ingediend door de Kamerleden Rehwinkel (PvdA), De Graaf (D66) en Oedayrai Singh Varma (GroenLinks). Zij willen niet zover gaan dat buitenlanders ook voor het parlement actief en passief kiesrecht krijgen. Hoewel de drie Kamerleden persoonlijk wel voorstander zijn van algemeen kiesrecht voor deze groep, vrezen zij dat een dergelijk voorstel geen meerderheid in het parlement zal krijgen.

Tegenstanders van algemeen kiesrecht voor buitenlanders wijzen erop dat een dergelijk kiesrecht buitenlanders invloed zou geven op nationale kwesties als het buitenlands- en defensiebeleid.

Voorstanders zeggen dat dit beleid nu toch al geen nationale aangelegenheid is maar bijvoorbeeld sterk in Europees verband wordt bepaald.

Eén van de aanleidingen voor de indiening van het wetsvoorstel is de discussie over de stadsprovincie. Omdat hierdoor bevoegdheden van gemeenteniveau naar provinciaal niveau worden getild, zou de eerder verworven zeggenschap van buitenlanders bij gemeenteraadsverkiezingen verloren gaan, zeker omdat een groot deel van deze groep in grote steden woont. Bovendien zijn de bestuurlijke grenzen tussen provincie en gemeente steeds verder vervaagd, zo stellen de drie indieners.

Het initiatief-wetsontwerp is gistermiddag aangeboden aan prof.mr. D.J. Elzinga, hoogleraar staatsrecht, de Zwolse burgemeester J. Franssen, tevens voorzitter van de minderhedenorganisatie Forum, en A. Mungra, lid van de deelraad Zuid-Oost-Amsterdam en het intercultureel beraad van het CDA. Elzinga zei bij de presentatie het initiatief-wetsvoorstel toe te juichen als middel om de integratie van minderheden in de Nederlandse samenleving te vergemakkelijken.