Verwijdercentrum mist 92 asielzoekers

DEN HAAG, 12 JULI. Van de 141 uitgeprocedeerde asielzoekers die zich deze maand in het zogenoemde verwijdercentrum in het Groningse Ter Apel moesten voorbereiden op hun vertrek, zijn er 92 verdwenen. Een aantal van 65 asielzoekers heeft zich niet gemeld en 27 personen zijn na aankomst vertrokken.

Dit schrijft staatssecretaris Schmitz (Justitie) in antwoord op vragen van de Tweede-Kamerleden Middel en Van Oven van de PvdA. Het nieuwe centrum in Ter Apel is onlangs in gebruik genomen. Uitgeprocedeerde asielzoekers, van wie in veel gevallen de juiste identiteit nog moet worden vastgesteld, worden daar voorbereid op terugkeer naar het land van herkomst.

Asielzoekers die de mededeling krijgen dat ze zich in Ter Apel moeten melden, moeten daar vanuit de diverse opvangcentra op eigen gelegenheid naar toe gaan.

Vooralsnog zal Schmitz niet besluiten bussen in te zetten om hen naar het centrum in Ter Apel te brengen.

De Tweede-Kamerfracties van het CDA en de VVD deden in april al een voorstel asielzoekers “gecontroleerd” naar Ter Apel te vervoeren. Daarmee zou voorkomen moeten worden dat asielzoekers in de illegaliteit verdwijnen.

Enige weken terug pleegde een Nigeriaanse asielzoeker zelfmoord in het centrum in Ter Apel. De PvdA-Kamerleden Middel en Van Oven wilden daarover opheldering van de staatssecretaris. Volgens Schmitz is er geen verband tussen de zelfmoord en het ontbreken van opvang- en begeleidingprogramma's. De man verbleef nog maar één dag in het centrum.

Schmitz wijst de suggestie van de PvdA'ers van de hand zo weinig mogelijk gebruik te maken van het centrum, zolang die programma's nog niet volop draaien. Dat doet afbreuk aan het verwijderingsbeleid waarin Ter Apel juist een belangrijke rol moet gaan spelen, schrijft ze.