Rellen Curaçao bij behandeling loonwet

WILLEMSTAD, 12 JULI. Op Curaçao zijn gisteren rellen uitgebroken tijdens de behandeling van enkele loonwetten door het Antilliaanse parlement, dat ingrijpend wil bezuinigen. De vakbeweging had opgeroepen tot een staking, maar daaraan is nauwelijks gevolg gegeven.

Vroeg in de ochtend blokkeerden arbeiders de toegangsweg naar het vliegveld en het centrum van Willemstad. De politie verwijderde de barricades onmiddellijk. Later in de morgen trok een grote groep demonstranten naar het hart van Willemstad, waar het parlement vergaderde over opschorting van de loonperiodieken en een bevriezing van de indexering.

Deze maatregelen, die tot eind volgend jaar van kracht moeten blijven, zijn bedoeld om de overheidsuitgaven in te dammen. Ze zijn ook in overeenstemming met het tussen de Antilliaanse regering en het Internationaal Monetair Fonds gesloten akkoord, waarin de richtlijnen voor sanering van de financiële en monetaire situatie zijn vastgelegd.

De vakbond had de bedoeling de parlementsvergadering te verhinderen, maar die opzet slaagde niet. Parlementsvoorzitter L. Wout vervroegde het begin van de vergadering met meer dan twee uur en ze verbood het publiek de toegang. In de stad ontstond later op de dag een grimmige confrontatie tussen politie en actievoerders.

De laatsten wilden met geweld het parlementsgebouw binnendringen. Het parlement besliste vervolgens tot het stopzetten van de loonperiodieken en bevriezing van de indexering voor de ambtenaren tot eind 1997. De oppositie stemde tegen.

Vakbondsleider Errol Cova zei dat de acties zullen worden verhevigd. De gezamenlijke vakbeweging eist ook dat de op 1 juli ingevoerde btw van zes procent komt te vervallen. “Als wij nu niet in onze opzet slagen, zijn we voor altijd dood”, zei Cova. (ANP)