Nieuw overleg over toekomst Parool

AMSTERDAM, 12 JULI. Tussen hoofdredactie en uitgever van het dagblad Het Parool zal nieuw overleg plaatshebben over de bezuinigingsvoorstellen van de directie van uitgever PCM ten aanzien van het dagblad, met name die welke betrekking hebben op de afvloeiing van redacteuren en het verspreidingsgebied van de krant.

Dat is, volgens de voorzitter van de Stichting Het Parool, mevrouw M. van Stiphout, de uitkomst van gisteren gevoerd overleg tussen PCM-directeur C. Smaling en de Stichting, die de identiteit van het dagblad bewaakt. Smaling zou daarbij de huidige voorstellen, die eerder deze week door de plenaire redactievergadering 'onaanvaardbaar' werden genoemd, nadrukkelijk als “niet een kant en klaar voorstel' hebben gekwalificeerd. Hoofdredacteur S. van der Zee zei vanochtend bereid te zijn tot nieuw overleg met Smaling.

Volgens de eigen berichtgeving van Het Parool behelsden Smalings voorstellen onder andere een bezuiniging met 7,5 miljoen gulden, waarvan 3,5 miljoen in de redactionele sfeer. Ten minste twintig arbeidsplaatsen ter redactie zouden daarbij verdwijnen en het budget voor losse medewerkers zou met ten minste 600.000 gulden worden gekort. De rest van de bezuinigingen zou moeten komen uit de ondersteunende activiteiten voor Het Parool binnen PCM, zoals promotie en distributie. De bezorging van Het Parool zou in Smalings aanvankelijke opzet buiten de Randstad worden gestaakt.