Minder afval in 1995

ROTTERDAM, 12 JULI. In Nederland werd vorig jaar minder afval gestort en meer afval gecomposteerd en hergebruikt dan in 1994. De totale afvalberg blijft echter gelijk, 23.000 kiloton per jaar.

Dit blijkt uit een gisteren verschenen enquête van de Werkgroep Afvalregistratie, een samenwerkingsverband tussen afvalverwerkers en overheid. Huishoudens gooiden in 1995 250 kiloton afval meer in de GFT-bak dan in 1994. Op de stortplaats kwam in 1995 8.500 kiloton afval terecht, 2.000 kiloton minder dan een jaar eerder. Verontreinigde grond en sloopafval worden steeds vaker hergebruikt bij de aanleg van wegen en geluidswallen.

Door de tarieven aan te passen probeert de overheid de afvalstroom te reguleren. Het storten van huishoudelijk afval is sinds 1994 60 procent duurder geworden