Meer klachten over lawaai bij Schiphol

HAARLEM, 12 JULI. Het aantal mensen dat klaagt over vlieglawaai bij Schiphol is vorig jaar afgenomen ten opzichte van 1994. Maar het aantal klachten is gestaag toegenomen, met dertien procent tot 113.000. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Commissie Geluidhinder Schiphol.