Kabinet denkt aan 3,5 procent huurverhoging

DEN HAAG, 12 JULI. Het kabinet denkt dat de huurverhoging voor volgend jaar beperkt kan blijven tot ongeveer 3,5 procent. Nu is dat gemiddeld nog vier procent.

Gisteren heeft het kabinet besloten de voorwaarden te versoepelen voor de woningbouwcorporaties om een beperktere huurverhoging mogelijk te maken. Wettelijk is bepaald dat de gemiddelde huurstijging minimaal 3,5 procent moet zijn. In de huidige wet is een ontheffing van de regeling alleen mogelijk als de inflatie onder de twee procent ligt. Vanaf 1997 kan elke corporatie onder voorwaarden ontheffing krijgen als de geldontwaarding onder de drie procent ligt, zo heeft het kabinet besloten.

Woningbouwcorporaties, de Nationale Woningraad, de organisatie van huurders en de Nederlandse Woonbond hebben positief gereageerd op het kabinetsvoorstel. Verhuurders die kampen met veel leegstand of veel concurrentie vanuit de koopsector kunnen een lagere huur gebruiken om toch voldoende huurders te krijgen dan wel te behouden. Volgens directeur D. Hamersma van de Nationale Woningraad geeft het kabinetsplan “de corporaties meer armslag om een eigen beleid te voeren”. Hij verwacht dat volgend jaar veel corporaties gebruik maken van de ontheffingsmogelijkheid.

W. van Leeuwen, directeur van de organisatie van christelijke woningbouwcorporaties verenigd in het NCIV, zegt in een reactie positief te staan tegenover het kabinetsvoorstel. “De bestaande principe-afspraken over de minimale huurstijging blijven overeind, maar er komt een ruimere ontheffingsmogelijkheid. Dat geeft meer ruimte voor een marktconform huurbeleid.”

Het kabinet is gisteren ook akkoord gegaan met een voorstel van staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) om de vestigingseisen die gemeenten aan kopers van een eigen huis stellen, aan te pakken. In veel gevallen geven gemeenten pas toestemming voor de koop boven een bepaald bedrag om op die manier de stroom van woningzoekenden te beperken. Gemeenten mogen die eisen straks alleen nog stellen als de gemeente in een gebied ligt dat niet vol gebouwd mag worden, zoals het Groene Hart.