J.W. Oosterwijk

J.W. Oosterwijk wordt de nieuwe thesaurier-generaal op het ministerie van Financiën. Oosterwijk (44) volgt H.J. Brouwer op, die op 1 juli 1997 directeur wordt bij De Nederlandsche Bank. Hij moet Nederland voorbereiden op de overgang naar de Europese muntunie EMU. Oosterwijk is nu plaatsvervangend directeur-generaal Vervoer bij Verkeer en Waterstaat.