Geen test van bloed eigenaars huilende Madonna

ROME, 11 JULI. Het mysterie van de huilende Madonna moet een mysterie blijven. Het Italiaanse Constitutionele Hof heeft bepaald dat de eigenaars van het Mariabeeldje waar plotseling bloed uit de ogen vloeide, zich niet hoeven te onderwerpen aan een DNA-test die had kunnen vaststellen of het bloed misschien van hen was.

Begin vorig jaar haalde een Mariabeeldje in een tuin bij de havenstad Civitavecchia alle kranten omdat het ineens was gaan huilen.

Twee dunne straaltjes bloed liepen over het beeldje naar beneden.

De pelgrims stroomden toen, de plaatselijke kerk werd verbouwd om het beeldje een ereplaats te geven, en de eigenaars van de Madonna, de familie Gregori, werden beroemd.

De justitie van Civitavecchia had een minder vast geloof dan veel pelgrims. Zij vertrouwde de familie Gregori niet.

Onderzoek van het bloed heeft uitgewezen dat het om mannenbloed gaat, met y-chromosomen.

De plaatselijke bisschop heeft daar een theologische verklaring voor gevonden: de geboorte van Christus uit de maagd Maria is een uniek menselijk geval van parthenogenese, voortplanting zonder bevruchting; daarom moeten bloed van moeder en kind identiek zijn.

Maar de justitie wilde de meer prozaïsche mogelijkheid onderzoeken of het bloed niet afkomstig was van vader of zoon Gregori.

Deze weigerden, en na een lang gevecht heeft het Constitutionele Hof hen gelijk gegeven.

Ook mensen die van een misdrijf worden verdacht, kunnen niet worden verplicht een DNA-test te ondergaan.

Dat is goed voor het reli-toerisme. Na een half jaar touwtrekken staat het veertig centimeter grote beeldje, een kopie van de madonna van Medjugurje, weer in het kerkje van St. Agostino.

Er is minder belangstelling dan in het begin, ook al omdat er geen nieuwe tranen zijn gevloeid.

Maar de pelgrims blijven komen, in afwachting van het oordeel van een katholieke studiecommissie.

    • Marc Leijendekker