Correcties & Aanvullingen

Srebrenica

In de krant van 11 juli (Srebrenica: een veilig gebied werd uitgeleverd, pagina 5) werd gemeld dat minister Voorhoeve van Defensie in juli vorig jaar het Nederlandse bataljon in Srebrenica opdracht heeft gegeven de enclave te verlaten nadat die door de Bosnische Serviërs was ingenomen. Het ministerie van Defensie wijst erop dat Dutchbat-commandant Karremans die opdracht echter op 13 juli niet van Voorhoeve, maar van de commandant van de VN-troepen in Bosnië, generaal Rupert Smith, heeft ontvangen.

Van Ommeren

In het artikel Moddergevecht op chique business-club (in de krant van 3 juli, pagina 13) stond dat “de heer Phs. van Ommeren in de jaren zeventig in financiële moeilijkheden raakte”. Dit is onjuist. Wat destijds wel aan de orde was, is dat hij, om hem moverende redenen, aflossing vroeg van de door hem aan kasteel De Wittenburg verstrekte leningen.