Boze Serviërs Bosnië: 'vrede is in gevaar'

PALE/BONN, 12 JULI. De Bosnische Serviërs hebben gisteren woedend gereageerd op de arrestatiebevelen van het VN-tribunaal in Den Haag tegen hun leiders Radovan Karadzic en Ratko Mladic. In de andere hoofdsteden waar is gereageerd, domineert tevredenheid.

De minister van buitenlandse zaken van de Servische Republiek in Bosnië, Aleksa Buha, zei gisteren in Pale dat de arrestatiebevelen “de verkiezingen [in Bosnië op 14 september] en de vrede” in gevaar kunnen brengen.

“Als de internationale gemeenschap geen eind maakt aan de willekeur van de pseudo-rechters in Den Haag kunnen niet alleen de verkiezingen maar ook het vredesakkoord van Dayton in gevaar komen”, aldus Buha. Hij zag de beslissing van het VN-tribunaal in Den Haag als “een test voor de eerlijkheid van de internationale gemeenschap om de zo moeilijk bereikte vrede te handhaven”.

In Den Haag is de uitspraak van het tribunaal met voldoening begroet. Minister van Buitenlandse zaken Van Mierlo zei dat nu de omstandigheden moeten worden geschapen om Karadzicn en Mladic te arresteren. Hij heeft woensdag de Nederlandse ambassadeur bij de NAVO gevraagd te peilen of men daar voelt voor een verruiming van het mandaat van de NAVO-vredesmacht in Bosnië teneinde tot arrestatie over te gaan. Minister Voorhoeve van Defensie wees evenwel op de risico's die daaraan verbonden zijn. Hij zei dat arrestatie van de leiders van de Bosnische Serviërs op een bloedbad kan uitlopen en kan leiden tot een oplaaien van de oorlog.

Europees commissaris Hans van den Broek zei gisteren dat de arrestatie van Karadzic en Mladic niet volstaat en dat ook de rol van de Servische president Milosevic niet uit het opog moet worden verloren. Van den Broek had gisteren in Belgrado overigens een onderhoud met diezelfde Milosevic.

De Franse regering uitte zich eveneens tevreden over het oordeel van het VN-tribunaal in Den Haag. Omdat “vrede in Bosnië niet mogelijk is zonder rechtvaardigheid” moeten Karadzic en Mladic worden berecht, aldus een verklaring van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. Hun grootste misdaad is “de verdwijning” van duizenden moslims na de inname van Srebrenica.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Klaus Kinkel, riep naar aanleiding van de uitspraak van het tribunaal de Bosnische Serviërs op Karadzic en Mladic uit te leveren. “Karadzic en Mladic moeten weten: niemand die van oorlogsmisdadigers is beschuldigd ontsnapt de gerechtigheid. De arrestatiebevelen van vandaag tonen aan dat de gemeenchap van naties niet bereid is de terugkeer van de genocide naar Europa met de mantel der vergetelheid toe te dekken”, aldus Kinkel.

Het Internationale Hof van Justitie in Den Haag heeft zich gisteren competent verklaard om zich uit te spreken over de klacht die Bosnië in 1993 tegen Joegoslavië heeft ingediend wegens de genocide die naar het oordeel van de regering in Sarajevo door het Joegoslavische Volksleger de Joegoslaven in Bosnië is gepleegd. Joegoslavië had geklaagd dat het Hof zich niet over deze zaak kan uitspreken. Het voerde aan dat Joegoslavië geen bemoeienis heeft gehad met de oorlog die in Bosnië is gevoerd, hetgeen door Sarajevo heftig wordt bestreden. (Reuter, ANP, AFP)