B.J. Asscher

B.J. Asscher, oud-president van de Arrondisementsrechtbank te Amsterdam is benoemd tot hoogleraar op de Cleveringa-leerstoel aan de Leidse Universiteit.