Bedrijven vrezen wetgeving Euro-OR

ROTTERDAM, 12 JULI. Buitenlandse bedrijven vrezen dat de Nederlandse wetgeving over Europese ondernemingsraden af zal wijken van Europese richtlijnen. Minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil die ondernemingsraden volgens in Nederland gevestigde multinationals een wereldwijd informatierecht gunnen.

Dit in tegenstelling tot zijn Europese collega's die het informatierecht willen beperken tot de Europese activiteiten van een multinational.

Melkerts voorstel leidt er naar de overtuiging van multinationals toe dat ze gedetailleerde strategische informatie over hun activiteiten in landen buiten de EU door moeten spelen aan Europese ondernemingsraden. Niet alleen worden daardoor beslissingen vertraagd, ook is de kans groot dat gevoelige informatie uitlekt.

Volgens Melkert berust de aanname van de bezorgde bedrijven uit met name de Verenigde Staten en Japan op een misverstand. “Het Nederlandse voorstel wijkt absoluut niet af van de Europese richtlijn”, aldus de bewindsman. Melkert heeft de Amerikaanse en Japanse Kamers van Koophandel en werkgeversorganisatie VNO NCW uitgenodigd voor een gesprek na afloop van zijn vakantie op 12 augustus om het “gerezen misverstand uit de weg te ruimen”.

De partijen die voor het gesprek met Melkert zijn uitgenodigd reageren argwanend op diens handreiking. Secretaris generaal T. Nagasaka van de Japanse Kamer van Koophandel benadrukt dat bedrijven die overwegen zich in Nederland te vestigen hun beslissing niet zullen baseren op het voorstel van Melkert over het informatierecht van ondernemingsraden. “Het gaat om het gecumuleerde effect van alle aanvullingen die Melkert op de Europese richtlijn heeft voorgesteld”, aldus Nagasaka. Japanse bedrijven hebben in de afgelopen jaren Nederland ontdekt als een land waar ze hun hoofdkantoor voor heel Europa kunnen vestigen. Er zijn investeringen van ruim 34 miljard gulden mee gemoeid en een werkgelegenheid van 15.000 arbeidsplaatsen. Het hoofdkantoor van autofabrikant Mishubitshi van Duitsland naar Nederland worden verplaatst.