Atheense uilen

HET ZOU GEEN VERWONDERING hebben gewekt als Griekenland op de nieuwe Turkse regering van de fundamentalist Erbakan in veroordelende zin zou hebben gereageerd. Al was het maar omdat Erbakan vanouds voorstander is van de bezetting van heel Cyprus en de Aya Sofia (eens Byzantijnse hoofdkerk, nu museum) weer als moskee wil inrichten.

Terwijl hij zich minachtend pleegt uit te laten over Grieken, Armeniërs en joden binnen de Turkse Republiek. De Griekse reactie is opmerkelijk ingetogen geweest, en zelfs positief. Minister van Buitenlandse Zaken Pangalos zei verheugd te zijn dat er nu eindelijk een Turkse regering aantreedt met een kans op continuïteit. Athene heeft aangekondigd de ontwikkelingen met grote aandacht te zullen volgen.

Erbakans coalitiepartner en minister van Buitenlandse Zaken, oud-premier Çiller, wordt intussen door de Grieken verantwoordelijk geacht voor het avontuur rondom het rotseilandje Imia dat in januari bijna op oorlog uitdraaide. Haar opvolger als premier, Yilmaz, heeft overigens nog vreemdere bokkensprongen gemaakt door de Griekse soevereiniteit over het eilandje Gavdos, ten zuidwesten van Kreta, in twijfel te trekken. Maar deze zonden lijken door de Grieken voor het moment te kunnen worden vergeven.

NA HET AANTREDEN van het kabinet-Erbakan hebben de twee regeringen met hulp van de NAVO een afspraak gemaakt dat er in de toeristische zomermaanden geen manoeuvres meer worden gehouden in de Middellandse Zee - op grond van het protocol van Vouliagmeni van 1988. Dit zou de aanloop kunnen zijn tot verder gladstrijken van regionale problemen in de herfst. Mogelijk dat Erbakan, weliswaar berucht om zijn militante uitlatingen en zijn bewondering voor de Ottomaanse traditie, zich goed leent voor het aangaan van regelingen die hem internationaal aanzien verschaffen.

Van de weeromstuit is er ook uitzicht op een verbetering van Griekenlands internationale prestige, dat nogal heeft geleden onder de moeilijk te begrijpen politiek ten aanzien van Macedonië. Natuurlijk betoogt Athene dat de afspraak over opschorting van de manoeuvres niet inhoudt dat een dialoog met Turkije over de omstreden eilanden ophanden is. Maar de Grieken zouden voor zichzelf veel kunnen bederven als zij met het oog op die kwesties op de ministersconferentie van de Europese Unie volgende week zouden vasthouden aan hun veto tegen financiële steun aan twaalf Middellandse-Zeelanden - de zogenoemde MEDA - alleen omdat Turkije daar een van is.