Schadevergoeding CTSV-zaak

ROTTERDAM, 11 JULI. Professor Wil Fase, oud-voorzitter van de Sociale Verzekeringsraad (SVr) die zich door het ministerie van Sociale Zaken onheus voelt behandeld bij de benoeming van het bestuur van het CTSV (College van Toezicht Sociale Verzekeringen), krijgt een schadevergoeding van het ministerie. De nieuwe staatssecretaris, Frank de Grave, treft daartoe een schikking.

Fase had een schadeprocedure aangespannen tegen het ministerie, omdat hij vond dat de toenmalige staatssecretaris Linschoten (Sociale Zaken) valse verwachtingen had gewekt over Fases toekomst bij het CTSV (de opvolger van de SVr) en omdat Sociale Zaken hem onbehoorlijk zou hebben behandeld. De zaak zou gisteren voorkomen bij het ministerie van Sociale Zaken, maar blijkt inmiddels te worden geschikt.

Hoeveel geld Fase krijgt is onduidelijk. Fase was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar. De advocaat van Fase, mr. R.A.A. Duk (De Brauw Blackstone Westbroek), bevestigt dat er een schikking wordt getroffen maar kan, juist omdat het een schikking betreft, geen nadere informatie geven. Het ministerie onthoudt zich van elk commentaar.

De bedragen waar het bij een dergelijke schikking doorgaans om gaat, zijn relatief van geringe omvang. Fase gaat het echter niet zozeer om het geld als wel om genoegdoening.

De schikking geeft hem die genoegdoening en zou er bovendien op duiden dat de nieuwe staatssecretaris inziet dat Fase door zijn voorganger onheus is behandeld.

Pagina 14 : Ministerie keert geld uit in zaak rond CTSV

De parlementaire onderzoekscommissie die de afgelopen maanden onderzoek deed naar de crisis binnen het CTSV had in haar vorige maand verschenen eindrapport flinke kritiek op de wijze waarop Fase door de toenmalige staatsecretaris Linschoten en het ministerie van Sociale Zaken is behandeld. Linschoten zelf trad eind juni af naar aanleiding van de bevindingen van de parlementaire onderzoekscommissie. Ook Fase verscheen voor de commissie. Bij die gelegenheid verklaarde hij: “Ik had met mijn staat van dienst een andere behandeling behoren te krijgen dan ik van deze staatssecretaris heb gehad. Ik ben aan het lijntje gehouden.”

Fase was zeven jaar voorzitter van de SVr en volop in de weer met de door de staatssecretaris en de Tweede Kamer verlangde omvorming van de SVr tot het CTSV, toen Linschoten hem medio oktober 1994 op het ministerie ontbood en hem de indruk gaf dat hij weliswaar geen voorzitter kon worden, maar dan toch wel gewoon lid, zo verklaarde Fase tegenover de onderzoekscommissie. Tot verrassing van Fase kwam uiteindelijk niet hijzelf in het CTSV-bestuur, maar de oud-politici Van Leeuwen, Van Otterloo en Van Rooijen (die overigens inmiddels na een hoog opgelopen bestuurscrisis, zijn ontslagen).

Afgelopen april lekte uit dat staatsscretaris Linschoten Fase in oktober 1994 voor drie jaar had herbenoemd als voorzitter van de SVr. Linschoten deed dat terwijl hij wist dat de SVr per 31 december zou ophouden te bestaan. Omdat Fase niet met een daaropvolgende ontslagbrief akkoord ging moest zijn salaris alsnog worden doorbetaald. Allerlei juridische verwikkelingen leidden er toe dat Fase tot afgelopen maart - 15 maanden na het einde van de SVr - zijn SVr-salaris kreeg overgemaakt.

    • Geert van Asbeck