Redactie Het Parool keert zich tegen voorstellen van uitgeefster PCM

AMSTERDAM, 11 JULI. In een brief aan de Stichting Het Parool heeft de redactie van het dagblad Het Parool gisteren de jongste financiële voorstellen van haar uitgeefster, PCM (Perscombinatie-Meulenhoff), “onaanvaardbaar” genoemd.

Dat verklaart de woordvoerder van de redactieraad van Het Parool, L. Berends. De kwalificatie is vervat in een brief aan het bestuur van de Stichting Het Parool, waaraan de redactie gisteren in plenaire vergadering haar goedkeuring heeft gehecht. Het bestuur van de Stichting Het Parool vergadert vanavond met de directie van PCM over de voorstellen van de directie. Als argumenten voor haar “onaanvaardbaar” voert de redactie in haar brief vooral de omvang van de bezuinigingen aan, alsmede het “cumulatieve karakter” ervan.

De voorgestelde bezuinigingen, waarover Berends geen nadere details uit de doeken wilde doen, zouden niet alleen op de redactie betrekking hebben, maar ook op andere activiteiten zoals promotie.

De redactie, aldus Berends, beschouwt de jongste voorstellen van PCM als voorlopig, en hoopt dat het mogelijk zal zijn in het gesprek tussen de Stichting Het Parool en PCM in de voorstellen verandering aan te brengen. De Stichting, zelf grootaandeelhouder in PCM, bedoelt de identiteit te bewaken van Het Parool, een uit het verzet in de Tweede Wereldoorlog voortgekomen landelijk dagblad dat zich al decennia geconfronteerd ziet met een afkalvend lezersbestand. PCM is ook uitgever van de landelijke dagbladen De Volkskrant en Trouw, en nam vorig jaar de Dagbladunie (Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad) over. Binnen de directie van PCM lagen eerder dit jaar twee alternatieven voor een koerswijziging van Het Parool ter tafel, een waarbij de krant zou worden veranderd in een landelijke krant op tabloid-formaat en een ander scenario waarin de krant zich zou terugtrekken in de regio Amsterdam, waar ook thans de meeste lezers wonen. De redactie had een uitgesproken voorkeur voor de eerste variant. Naar in kringen rond de redactie van Het Parool wordt vernomen, leeft bij veel redacteuren de vrees dat de jongste financiële voorstellen van de PCM-directie wel voorzien in een drastische inkrimping van het budget van de krant, maar niet in een mogelijkheid het dagblad een nieuw elan en daarmee een toekomst te geven. Op de redactie van Het Parool zijn thans 111 journalisten werkzaam.