Rechtbank Arnhem moet reorganiseren

DEN HAAG, 11 JULI. Minister Sorgdrager (Justitie) heeft de rechtbank in Arnhem gevraagd een plan van aanpak op te stellen om de organisatie te verbeteren. De rechtbank moet voor 1 december laten weten welke actie wordt ondernomen om de organisatie te verbeteren.

De minister schrijft dit in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer. Eind vorig maand werd de rechterlijke organisatie in Arnhem zwaar gekritiseerd in een rapport van het adviesbureau TerpstraTukker. Justitie is volgens sommige ondervraagden een zelfgenoegzame organisatie waarin rechters naar willekeur handelen, waar vonnissen voorgebakken zijn en waar uitspraken soms maanden op zich laten wachten zonder uitleg of excuus van de rechter. Het rapport bevatte tal van kritische uitspraken van notarissen, advocaten, deurwaarders, politiemensen en vertegenwoordigers van de pers.

Sorgdrager stelt dat het beeld van de buitenwacht over de rechtbank niet strookt met de werkelijkheid. Dat de rechterlijke macht niet onafhankelijk zou zijn, zoals sommige ondervraagden zeiden, is geen conclusie van het onderzoek, aldus Sorgdrager.

De minister schrijft wel dat het rapport “op sommige punten mijn beeld van een nog niet goed werkende organisatie bevestigt”. Eén van de conclusies van het rapport is dat er in het arrondissement effectiever moet worden samengewerkt om sneller te werken en beter te presteren. Volgens de minister ligt de oorzaak daarvan in de veranderde eisen die aan rechters worden gesteld en in de snelle groei die de organisatie de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.

In het rapport liggen onder meer kantongerechten, rechtbank, arrondissementsparket en gerechtshof, onder vuur.