Problemen in haven met gevaarlijke stoffen

De helft van de stukgoedbedrijven in de Rotterdamse haven, die gevaarlijke stoffen opslaan leven de vergunningsvoorschriften niet goed na. Bij twee bedrijven was de situatie zo ernstig dat direct ingrijpen noodzakelijk was. Dat blijkt uit extra milieucontroles door de Milieudienst Rijnmond en de Dienst Gemeentewerken.

De gemeente Rotterdam besloot tot een intensieve controle bij op- en overslagbedrijven van stukgoederen na de brand bij het bedrijf CMI aan de Keilestraat in Rotterdam-West. Daar woedde 28 februari een grote brand in twee opslagloodsen met chemische stoffen. Door de enorme rookontwikkeling moesten ruim honderdduizend mensen in de Rotterdamse wijken Pernis, Heyplaat en Hoogvliet en in Spijkenisse urenlang binnenblijven. Direct na de brand werd duidelijk dat CMI zich niet aan de vergunningsvoorschriften had gehouden. De Milieudienst Rijnmond had het bedrijf daarvoor al op de vingers getikt.

Uit het recente onderzoek van de milieudienst en de gemeente blijkt dat er bij veel bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan iets mis is. Ongeveer de helft van de onderzochte bedrijven voldoet in meer of mindere mate niet aan de regels. De geconstateerde overtredingen varieerden van het niet correct aanwezig hebben van hulpmiddelen om calamiteiten te bestrijden tot het niet hebben van de vereiste voorzieningen. Ook had een aantal bedrijven meer gevaarlijke stoffen opgeslagen dan was toegestaan.