Minister Wijers wil verbod van prijsafspraken bij dagbladen

DEN HAAG, 11 JULI. Minister Wijers (Economische Zaken) wil een verbod op prijsafspraken in de dagbladsector. Ook wil hij afspraken verbieden over gratis en gereduceerde abonnementen voor nieuwe abonnees. Dit blijkt uit een adviesaanvraag die hij met staatssecretaris Nuis (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) heeft ingediend bij de Commissie Economische Mededinging.

De Nederlandse Dagbladpers (NDP) had om een ontheffing gevraagd, omdat met collectieve prijsafspraken de prijsconcurrentie wordt beperkt. Daardoor kan naar het oordeel dan de NDP de concurrentie zich toespitsen op de kwaliteit van de redactionele informatie. De dagbladen hebben prijsregelingen voor de advertentiemarkt en ze verhogen jaarlijks de abonnementen met eenzelfde percentage.

Een collectieve verhoging van de abonnementsprijzen wijst Wijers niet bij voorbaat af. Volgens secretaris J. Gast van de NDP begrijpt Wijers weinig van de dagbladwereld. “Geen enkele lezer zit op een prijsdaling van zijn krant van een kwartje te wachten. Maar Wijers is nu eenmaal een fan van vrije concurrentie.”

De NDP en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zijn teleurgesteld in Wijers, maar vooral in staatssecretaris Nuis. De journalistenbond vindt het vreemd dat staatssecretaris Nuis zich achter Wijers heeft geschaard. Volgens de NVJ had Nuis zich eerder sterk gemaakt voor het dagbladkartel.

Verrast is de NDP niet, want in een gesprek had Wijers al laten doorschemeren niets voor voortzetting van de prijsafspraken te voelen. De NVJ en NDP vrezen dat door het schrappen van de afspraken de grotere kapitaalkrachtige kranten de kleinere zoals Trouw en het Parool uit de markt zullen drukken.

Wijers gelooft dat de kans op prijsconcurrentie is verkleind door de recente overname van uitgever Dagbladunie (Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad) door PCM (Volkskrant, Trouw, Parool), waardoor de prijsstarheid eerder zal toenemen dan afnemen.