Kritiek op politiepersoneel; Aruba boos over uitspraak van Docters

DEN HAAG, 11 JULI. De gevolmachtigd minister van Aruba, A.G. Croes, vindt het “bij de beesten af” dat procureur-generaal Docters van Leeuwen zich bemoeit met het personeelsbeleid bij het politiekorps van Aruba.

Dit zei hij vanmiddag in een reactie op berichten dat Docters van Leeuwen er bij minister Sorgdrager (Justitie) op heeft aangedrongen de Arubaanse korpschef L. Rasmijn en zijn plaatsvervanger S. Zaandam weg te sturen wegens de meningsverschillen tussen politie en openbaar ministerie op Aruba. Het OM in Den Haag doet geen enkele mededeling over de inhoud van het gesprek met Sorgdrager.

Croes zei vanmiddag desgevraagd dat Docters van Leeuwen “de bevoegdheid noch de deskundigheid heeft” om zich te bemoeien met de politie op Aruba. “Er is een commissie-De Ruiter die onderzoek doet naar de problemen. Die commissie kan niet werken als dit soort zaken uitlekt. Ik vind het vreemd dat het openbaar ministerie niet wil reageren op het gesprek tussen Docters van Leeuwen en Sorgdrager. Dit is geen zuivere zaak.”

Docters van Leeuwen, die binnen het college van procureurs-generaal de portefeuille koninkrijkszaken beheert, bracht begin deze maand een bezoek aan Aruba, waarbij hij volgens het openbaar ministerie in Den Haag een “indringend gesprek” heeft gehad met minister-president Eman. Daarover heeft hij gerapporteerd aan minister Sorgdrager.

Korspchef Rasmijn schrijft in een persbericht vanuit Oranjestad dat hij uit “betrouwbare bron” heeft vernomen dat Docters van Leeuwen Sorgdrager heeft aanbevolen de Arubaanse politietop te vervangen. Niet alleen Rasmijn zelf, maar ook zijn plaatsvervanger Zaandam en het hoofd van de sectie burgerzaken, H. van der Wal, moeten weg, aldus Rasmijn.

Oorzaak van de problemen op Aruba zijn bestuurlijke crisis tussen de Arubaanse politie en justitie. Vooral de relatie tussen korpschef Rasmijn en procureur-generaal J. Zwinkels is beneden de maat. Vorige maand is een commissie onder leiding van oud-minister De Ruiter begonnen aan een onderzoek naar het functioneren van justitie op Aruba. Er ontstond ook een meningsverschil tussen de regeringen van Aruba en Nederland over de personele bezetting van de commissie. De Arubaanse regering was kwaad over de afwijzing van oud-politicus Oscar Henriquez als lid van de commissie. Aruba verweet Nederland dat het geen deugdelijke argumenten had om de kandidatuur van Henriquez af te wijzen.

    • Rob Schoof