EU: zwaardere milieulasten voor trucks

BRUSSEL, 11 JULI. Via het Eurovignet, tol en belastingen zal een milieu- en wegvriendelijker vrachtverkeer worden aangemoedigd. Daarvoor moet de oude richtlijn uit 1993 worden aangepast. In landen met een Eurovignet, zoals Nederland, zouden schone vrachtwagens een korting krijgen.

De commissie voert daarvoor negen categorieën in. Trucks die voldoen aan de “groenste” standaard en weinig schade aan de wegen veroorzaken, zullen dan het minst betalen. Volgens Kinnocks voorstel gaat het hierbij om maximaal 1575 gulden en minimaal 790 gulden voor een vignet dat een jaar geldig is. De meest vervuilende en zware vrachtwagens zullen voor maximaal 4200 gulden worden aangeslagen, 1575 gulden meer dan op dit moment.

De commissaris wil de vijftien EU-lidstaten bovendien toestaan toeslagen in te voeren voor drukke, filegevoelige wegen waar de milieuverontreiniging ver boven het normale niveau komt. Ze mogen voor het gebruik van deze “gevoelige” verkeersaders maximaal één gulden per kilometer (bij tol) of dertig gulden per dag gaan vragen. Voor deze extra heffingen moet de commissie steeds het groene licht geven. Eerder tikte Kinnock Oostenrijk op de vingers toen het de tol op de Brennerpas met 500 procent verhoogde.

Landen met tolwegen, zoals Frankrijk en Italië, mogen een toeslag van maximaal zes cent in rekening brengen om milieu- en andere buitengewone onkosten te dekken. De commissie eist wel dat de tolheffingen de uitgaven voor aanleg, onderhoud en vernieuwing van deze wegen niet overschrijden.

Kinnock meent dat de Europese maatregelen uiteindelijk zullen leiden tot een aanzienlijke vermindering van de luchtvervuiling en verkeersopstoppingen. Bovendien verwacht hij dat door de ontlasting van drukke wegen tegen het jaar 2005 ongeveer 3,2 tot 8 miljard gulden per jaar op de kosten voor infrastructuur kan worden bespaard.

De commissaris onderstreepte gisteren dat zijn voorstellen niet gericht zijn tegen het vrachtverkeer, maar tegen de vervuiling. De heffingen gaan niet omhoog, maar worden volgens hem “eerlijker” verdeeld. “De totale kosten voor de Europese wegvervoerders nemen niet toe, heel wat ondernemers zullen juist goedkoper uit zijn”, aldus Kinnock.

Transport en Logistiek Nederland bestrijdt dit. “Brussel gebruikt het wegtransport als melkkoe”, aldus de grootste Nederlandse organisatie in het beroepsgoederenvervoer. Onder het mom dat vuilere vrachtwagens meer moeten betalen - op zichzelf een rechtvaardig principe - gaat de rekening voor de gehele sector met 40 tot 360 procent omhoog, zo heeft ze berekend. De commissie heeft met haar voorstellen de deur opengezet naar hogere toltarieven en landen zullen daarvan gebruik maken, meent de organisatie. (ANP)