Emmen helpt top met proceskosten

EMMEN, 11 JULI. De gemeente Emmen betaalt de ontslagen topmanagers Van den Elst en Boersma elk 7.500 gulden, als tegemoetkoming in proceskosten. Na deze schikking heeft de advocaat van de directeuren G. van Amstel het kort geding tegen de gemeente ingetrokken. Het besluit werd genomen door de Emmense burgemeester P. van der Velden tijdens een schorsing van het kort geding dat eergisteren diende voor de Amsterdamse rechtbank.

Rechtbankpresident R. Gisolf stuurde aan op een schikking. Hij achtte het op zijn plaats dat de gemeente als oud-werkgever beide ambtenaren financieel in staat zou stellen zich te verweren, uit oogpunt van gelijkheid. Beide mannen kregen op 10 juni strafontslag en hebben daardoor geen recht op wachtgeld of WW.

Van Amstel eiste in kort geding een bedrag van 60.000 gulden van zowel de gemeente als managementsbureau Boer Croon Groep (BCG), als voorschot op een nader te bepalen schadeclaim. De hoogte van de schadevergoeding was vastgesteld op grond van geleden immateriële schade (elk 15.000 gulden), 45.000 gulden kosten voor gemaakte rechtsbijstandskosten en 45.000 gulden voor nog te verlenen juridische bijstand.

BCG bracht in februari van dit jaar een rapport uit over misstanden op het Emmense gemeentehuis in opdracht van de gemeente. De beide directeuren werden daarin beschuldigd van machtsmisbruik en intimidatie van personeel. Van Amstel vindt het rapport echter slordig en onzorgvuldig, omdat er geen hoor en wederhoor zou zijn toegepast. Het zou zijn gebaseerd op “kwaadsprekerij” van enkele “querulanten”, die het slachtoffer waren geworden van een reorganisatie die beide topambtenaren doorvoerden.

Van Amstel neemt het de gemeente kwalijk dat de conclusies van het BCG-rapport “klakkeloos” zijn overgenomen. De vordering tegen BCG blijft overigens staan. De rechtbank doet daarover morgen uitspraak. Van Amstel spreekt van een “grote genoegdoening”, nu de gemeente 15.000 gulden overmaakt. “Ik had natuurlijk op meer gehoopt, maar we hebben nu in elk geval dit bedrag. De oorlogskas moet nu eenmaal gespekt worden. Ons grootste wapenfeit is dat de gemeente met een schikking instemde. Dat is een heel ander geluid dan ik tot nog toe hoorde.” De beide ambtenaren werden in maart geschorst en kregen onlangs strafontslag, wegens buitensporig declaratiegedrag en belangenverstrengeling.

De rijksrecherche in Assen is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar mogelijke valsheid in geschrifte en oplichting door het tweetal. Volgens een woordvoerder van de gemeente Emmen is besloten 15.000 gulden te betalen uit sociale overwegingen, ook al beseft de gemeente dat het “lastig” zal zijn om de betaling van het bedrag uit te leggen aan de Emmense burger.