Claes krijgt Martinus Nijhoff Prijs

AMSTERDAM, 11 JULI. Het bestuur van het Prins Bernhard Fonds heeft de Martinus Nijhoff Prijs voor vertalingen 1996 toegekend aan de Vlaming Paul Claes. De prijs van 100.000 gulden wordt op 25 oktober in Amsterdam uitgereikt.

De juryleden noemen Claes' werk 'vernieuwend en virtuoos'. Zij waarderen dat hij in al zijn poëzievertalingen het oorspronkelijke karakter van de gedichten heeft weten te bewaren, en de Nederlandse poëzie tegelijkertijd heeft weten te verrijken. De jury noemt Claes' poëtisch vermogen daarom ook groot.

Claes is de eerste Vlaming die de prijs ontvangt. Hij vertaalde onder meer gedichten van Von Platen, Mallarmé, Sappho en Catullus. Hij is bezig aan een volledige Rimbaud-vertaling. (ANP)