Advies: stop OV-kaart scholieren in MBO

ZOETERMEER, 11 JULI. De OV-kaart voor scholieren in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) moet worden afgeschaft per 1 november 1998. Op die datum loopt het huidige contract af. Scholieren die noodgedwongen reizen dienen een vergoeding te krijgen van de school die ze bezoeken. Minister Ritzen (Onderwijs) moet de MBO-scholen hiervoor 49 tot 74 miljoen gulden beschikbaar stellen.

Dit adviseert een commissie die in opdracht van Ritzen heeft bekeken hoe er bezuinigd kan worden op de studiefinanciering van MBO-scholieren. Het kabinet wil op deze studiebeurzen volgend jaar een bedrag van 25 miljoen gulden bezuinigen, dat over vijf jaar moet zijn opgelopen tot 125 miljoen. Ritzen zal reageren in de onderwijsbegroting. De scholieren van de MBO Nederland Groep hebben echter al laten weten zich fel tegen deze maatregel te zullen verzetten. In het MBO ontvangen 195.000 scholieren studiefinanciering.

Afschaffing van de OV-kaart voor MBO'ers levert een bezuiniging van 174 miljoen gulden op, becijfert de commissie, en laat de brede toegankelijkheid van het MBO ongemoeid. Dit stelde Ritzen als uitdrukkelijke voorwaarde omdat hij dit onderwijs van groot belang acht voor de emancipatie van kansarme groepen in de samenleving.

“De OV-studentenkaart voorziet in veel gevallen niet in een daadwerkelijke behoefte van MBO-studenten aan woon-studieverkeer”, zo schrijft de commissie. Maar de MBO Nederland Groep bestrijdt dat. “Er komen acties”, aldus woordvoerder D. van Put. “De maatregel werpt wel een barrière op om naar het MBO te gaan en scholieren zullen dan gaan kiezen voor de school die de meeste reisvergoeding geeft. Wat heeft dat nog met onderwijs te maken?”

Andere bezuinigingsvarianten zijn volgens de commissie op korte termijn niet haalbaar. Dat geldt voor de mogelijkheid MBO'ers die op kamers wonen pas vanaf hun 21ste jaar recht te geven op een uitwonendenbeurs, evenals voor het idee de duur van de studiefinanciering te beperken tot de cursusduur. In oktober zal de commissie een eindadvies uitbrengen.