Aanscherping kartelbeleid

BRUSSEL, 11 JULI. De Europese Commissie heeft gisteren een plan gelanceerd om haar bevoegdheid bij het blokkeren van fusies en joint ventures te vergroten. De mogelijkheid om fusies en joint ventures te voorkomen beperkt zich nu tot allianties met een mondiale omzet van ten minste 5 miljard ecu (10 miljard gulden) en een Europese omzet van 250 miljoen ecu.

Commissaris Van Miert (mededinging) wil de grens verlagen tot 3 miljard ecu mondiale omzet en 150 miljoen ecu Europese omzet. Bovendien wil de EC bevoegdheid in alle deals die nu nog goedkeuring vereisen van mededingsautoriteiten in minstens drie EU-landen. Het plan vereist instemming van alle 15 EU-lidstaten. Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittanië zijn tegen het plan, waarover op 14 november door de ministers wordt gestemd. (AP)