Wellicht verhoging speciale beleningstarief

AMSTERDAM, 10 JULI. De rentestructuur op de geldmarkt wijst steeds sterker op een aanstaande verhoging van het speciale beleningstarief door De Nederlandsche Bank. Gisteren en vandaag noteerde het éénmaands interbancaire tarief - één van indicatoren waar DNB op let - boven de 3 procent.

Een week geleden lag het tarief nog rond de 2,85 procent. Een verschil van 0,4 procentpunt met de speciale beleningsrente, al enige tijd 2,6 procent, houdt in het algemeen niet lang stand. Het is dan ook niet uit te sluiten dat DNB binnenkort, mogelijk aanstaande vrijdag al, de 'markt volgt' en het beleningstarief verhoogt.

De reden voor de stijging van de korte geldmarkttarieven is tweeledig. Allereerst is de gulden, hoewel nog steeds ijzersterk, de laatste tijd toch enigszins verzwakt. Zoals bekend, streeft DNB naar een min of meer stabiele koers ten opzichte van de D-mark. Noteerde de mark een maand geleden nog onder de 1,1200 gulden, vanochtend bedroeg de koers circa 1,1220 gulden. De reden van deze lichte verzwakking van de gulden is niet geheel duidelijk. Wellicht dat de markt zich juist het omgekeerde afvraagt: waarom hebben 'we' de gulden in het recente verleden eigenlijk zo sterk gemaakt? Dan zou sprake zijn van een herbezinning. Wellicht ook speelt het ten opzichte van Duitsland minder gunstige inflatieverloop in ons land een rol. Hoe het ook zij, nu de kans op Duitse 'steun' voor de gulden in de vorm van een tariefsverlaging daar steeds kleiner wordt, wordt de kans steeds groter dat DNB actief zal moeten ingrijpen.

Een andere reden voor de stijging van de korte geldmarktrentes is de krappe situatie op de geldmarkt. Het is niet bij voorbaat uit te sluiten dat deze krapte bewust door DNB is nagestreefd om zodoende de geldmarkttarieven 'in gereedheid' te brengen voor een eventuele tariefsverhoging. Afgelopen donderdag was de besparing van het bankwezen op het contingent zelfs teruggelopen tot 1,8 procent. Ook nu is de situatie nog zeer krap. Deze situatie is ongebruikelijk. Immers, binnenkort (19 juli) loopt de huidige contingenstsperiode af. Normaal laat DNB tegen het einde van een contingenstperiode juist een ruime besparing toe, omdat een eventuele ongelijke verdeling van het geldmarkttekort bij de banken tot ongewenste fluctuaties van de daggeldrente kan leiden. Volgens geldmarktpartijen zal de krapte ook de komende dagen nog aanhouden.

Bron: Economisch Bureau ING