Wellicht acties bij GVB om nieuwe topman

AMSTERDAM, 10 JULI. Nieuwe acties dreigen bij het openbaar vervoer in Amsterdam. Aanleiding is de voordracht van A. Testa als directeur van het Gemeente vervoerbedrijf (GVB) door het college van B en W van Amsterdam. De AbvaKabo heeft laten weten dat zij de benoeming “met alle ons ten dienste staande middelen” probeert te voorkomen.

Testa is voor de ambtenarenbond “volstrekt onacceptabel” als kandidaat. Volgens AbvaKabo-bestuurder Van den Berg zal hij het vertrouwen van het personeel niet krijgen, noch het vertrouwen van andere vervoerders waarmee het GVB moet samenwerken. De bestuurder verwijst naar de gang van zaken rond het vertrek van Testa als directeur van NZH. Hij moest na een conflict met het overkoepelende VSN het veld ruimen en deed dat met medeneming van een afkoopsom van zo'n drie miljoen gulden. De man die hem tot aftreden dwong, VSN-voorzitter Nyqvist moest amper een jaar later zelf opstappen.

De voormalige directeur van het streekvervoerbedrijf NZH is de enige kandidaat die is overgebleven na een moeizame zoektocht van acht maanden. De voordracht werd gisteren formeel bekend gemaakt. Testa zal binnenkort spreken met de ondernemingsraad en het managementteam van het GVB, die voor 9 augustus advies zullen uitbrengen aan het college van B en W.

Het college maakt dan een concept-voordracht die in de raadscommissie wordt besproken. Als alles verloopt zoals verantwoordelijk wethouder G. ter Horst hoopt, kan de gemeenteraad eind augustus overgaan tot benoeming. Voor Van den Berg van de AbvaKabo, de bond met verreweg de grootste vertegenwoordiging in de ondernemingsraad, staat nu al vast hoe dat advies zal luiden: negatief.

Bij ontmoetingen met Testa als NZH-directeur heeft het GVB-personeel een weinig opbeurend beeld van hem gekregen, aldus AbvaKabo-bestuurder Van den Berg. “Hij heeft minachting voor het personeel, minachting voor de bonden en minachting voor Amsterdam.”

De naam van de werkloze Testa (tegenwoordig vice-voorzitter van de Kamer van Koophandel van Amsterdam-Haarlem) zou al bij het aftreden van toenmalig GVB-directeur Smit, oktober vorig jaar, zijn gesuggereerd. Toen heeft de AbvaKabo meteen laten weten die kandidaat niet te zullen accepteren, zegt Van den Berg. Volgens hem getuigt de keuze van onmacht. “Anders is het een provocatie.”

Van een provocatie is geen sprake aldus wethouder Ter Horst. Het zou haar het liefst zijn geweest als er een geschikte kandidaat was gevonden die ook de volle instemming van de personeelsvertegenwoordiging genoot. “Maar beggars can't be choosers. De kandidaten stonden niet te dringen. Dat is ook niet zo vreemd, gezien de grote problemen bij het bedrijf. En gelet op dergelijke uitspraken van de bonden.” Eerder liet gedelegeerd bestuurder De Jong al weten dat het 'zeer negatieve' GVB-imago kandidaten afschrikt.

De situatie bij het GVB is deplorabel. Het bedrijf heeft zo'n 150 miljoen gulden schuld. Er zullen volgens het college in elk geval 400 banen moeten verdwijnen om het weer gezond te maken. In april brak een korte staking uit toen deze maatregelen bekend werden.